BPA - Portal Rasmi

 BAHAGIAN PENGURUSANlogo bpa edit 
 AKADEMIK

 

Program Prasiswazah Antarabangsa Yang Ditawarkan

KAMPUS PEKAN


FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK (FKEE)
 • Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik (Elektronik)

 • Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik (Sistem Kuasa)

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (FKM)
 • Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal

 • Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)

 • Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Automotif (Program Kerjasama Dengan Karlsruhe University of Applied Sciences, HsKA, Jerman)

FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (FKP)
 • Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Pembuatan

 • Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekatronik

 • Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekatronik (Program Kerjasama Dengan Karlsruhe University of Applied Sciences, HsKA, Jerman)


KAMPUS GAMBANG

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM & SUMBER ALAM (FKASA)
 • Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Awam

FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA & SUMBER ASLI (FKKSA)
 • Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Kimia

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI INDUSTRI (FSTI)
 • Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) Kimia Industri

 • Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) Bioteknologi Industri

 • Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) Teknologi Bahan

FAKULTI SISTEM KOMPUTER & KEJURUTERAAN PERISIAN (FSKKP)
 • Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian) dengan Kepujian

 • Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem Komputer & Rangkaian) dengan Kepujian

 • Sarjana Muda Sains Komputer (Teknologi Grafik & Multimedia) dengan Kepujian

FAKULTI PENGURUSAN INDUSTRI (FPI)
 • Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Industri dengan Kepujian

 • Sarjana Muda Pengurusan Projek dengan Kepujian

FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (FTEK)
 • Sarjana Muda Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dengan Kepujian

 • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Elektrikal) dengan Kepujian

 • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Tenaga & Persekitaran) dengan Kepujian

 • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Pengurusan Infrastruktur) dengan Kepujian

 • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Farmaseutikal) dengan Kepujian

 • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Pembuatan) dengan Kepujian
 • Dasar Privasi
 • Penafian
 • Peta Laman
 • Soalan Lazim