MENU UTAMA

Carian

Home Maklumat Akademik Program Yang Ditawarkan
SENARAI PROGRAM YANG DITAWARKAN
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK (FKEE)
 • Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik (Elektronik)
 • Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik (Sistem Kuasa)
 • Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Industri)
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (FKM)
 • Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
 • Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 • Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Automotif (Program Kerjasama UMP - HsKA, Jerman)
 • Diploma Kejuruteraan Mekanikal
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM & SUMBER ALAM (FKASA)
 • Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Awam
 • Diploma Kejuruteraan Awam
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA & SUMBER ASLI (FKKSA)
 • Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
 • Diploma Kejuruteraan Kimia (Loji Proses)
FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI INDUSTRI (FSTI)
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) Kimia Industri
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) Bioteknologi Industri
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) Teknologi Bahan
FAKULTI SISTEM KOMPUTER & KEJURUTERAAN PERISIAN (FSKKP)
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian) dengan Kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem Komputer & Rangkaian dengan Kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Teknologi Grafik & Multimedia) dengan Kepujian
 • Diploma Sains Komputer
FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (FKP)
 • Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Pembuatan
 • Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekatronik
 • Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekatronik (Program Kerjasama UMP - HsKA, Jerman)
FAKULTI PENGURUSAN INDUSTRI (FPI)
 • Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Industri dengan Kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Projek dengan Kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Perniagaan dengan Kepujian (Program Kerjasama UMP - Reutlingen, Jerman)

 

FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (FTEK)
 • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Elektrikal) dengan Kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Tenaga & Persekitaran) dengan Kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Pengurusan Infrastruktur) dengan Kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Farmaseutikal) dengan Kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Pembuatan) dengan Kepujian 
 • Ijazah Sarjana Muda Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dengan Kepujian