BPA - Portal Rasmi

 BAHAGIAN PENGURUSANlogo bpa edit 
 AKADEMIK

 

Info Jabatan

Bahagian Pengurusan Akademik adalah jabatan yang bertanggungjawab kepada pengurusan universiti terhadap perancangan, penyeliaan dan pelaksanaan aktiviti hal ehwal akademik prasiswazah di UMP. Berikut adalah urusan yang dijalankan di BPA :-

- Pengambilan dan Kemasukan Pelajar 

- Pendaftaran Pelajar 

- Pendaftaran Kursus

- Rekod Pelajar

- Peperiksaan & Pengijazahan

- Hubungan Akademik

- Promosi prasiswazah

- Konvokesyen

- Lain-lain urusan yang berkaitan pentadbiran serta kemajuan akademik di UMP

BPA juga ditugaskan sebagai urusetia kepada Senat Universiti yang menyelaraskan pengurusan Mesyuarat Senat Universiti. Senat adalah badan tertinggi akademik yang mentadbir serta menetapkan dasar mengenai pentadbiran akademik di Universiti.

  • Dasar Privasi
  • Penafian
  • Peta Laman
  • Soalan Lazim