BPA - Portal Rasmi

 BAHAGIAN PENGURUSANlogo bpa edit 
 AKADEMIK

 

Piagam Pelanggan

Bahagian Pengurusan Akademik

Kami warga kerja di Bahagian Pengurusan Akademik (BPA) berikrar dan beriltizam akan memberikan perkhidmatan yang efektif dan efisien seperti berikut:

1.   Peperiksaan:

 • Memastikan Jadual Kuliah diumumkan sebelum sesi perkuliahan bermula
 • Memastikan Jadual Peperiksaan Akhir diumumkan selewat-lewatnya pada minggu ke lapan (8) perkuliahan
 • Memastikan Keputusan Peperiksaan Akhir diumumkan kepada pelajar selewat-lewatnya satu (1) hari selepas keputusan diperakukan dan diluluskan oleh Majlis Peperiksaan Universiti (MPU)

2.   Rekod Pelajar:

 • Memastikan data pelajar dibekalkan kepada pihak yang berkepentingan dalam tempoh 3 hari bekerja
 • Memastikan statistik data pelajar yang dibekalkan adalah tepat  

3.   Senat            

 • Mengedarkan dokumen mesyuarat Senat kepada semua ahli mesyuarat selwat-lewatnya tiga (3) hari sebelum mesyuarat Senat diadakan

4.   Penganugerahan dan Pengijazahan:

 • Memastikan jemputan konvokesyen kepada graduan dikeluarkan selewat-lewatnya satu (1) bulan sebelum tarikh konvokesyen
 • Menjamin sijil dan transkrip akademik boleh diambil oleh graduan sebaik sahaja majlis konvokesyen selesai  

5.   Pentadbiran Akademik: 

 • Memastikan aduan pelanggan dikendalikan atau diberikan maklum balas dalam tempoh tiga (3) hari selepas aduan diterima
 • Dasar Privasi
 • Penafian
 • Peta Laman
 • Soalan Lazim