BPA - Portal Rasmi

 BAHAGIAN PENGURUSANlogo bpa edit 
 AKADEMIK

 

Unit Data & Rekod Pelajar

 • Membekalkan Data Pelajar Prasiswazah untuk MyMOHES, MYRA, PSPTN, SETARA, EAC serta Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan UMP

 • Menguruskan kes berhenti dan tangguh pengajian Pelajar Prasiswazah

 • Menguruskan pendaftaran pelajar baharu

 • Menyelaras urusan cetakan kad matrik pelajar baharu dan penggantian kad matrik

 • Buku Prospektus Prasiswazah

 • Buku Peraturan & Panduan Akademik Program Diploma dan Ijazah Sarjana Muda Sepenuh Masa

 • Pengurusan rekod pelajar

 • Urusan kes-kes yang berkaitan dengan Data Pelajar Prasiswazah di Menu Student Profile, IMS Academic
 • Dasar Privasi
 • Penafian
 • Peta Laman
 • Soalan Lazim