BPA - Portal Rasmi

 BAHAGIAN PENGURUSANlogo bpa edit 
 AKADEMIK

 

Unit Penganugerahan & Pengijazahan

 PENGANUGERAHAN

 • Menyediakan senarai graduan
 • Menyediakan peralatan konvokesyen berkaitan penganugerahan
 • Menguruskan Hadiah Akademik
 • Menyediakan dokumen berkaitan penganugerahan & konvokesyen
 • Menguruskan Pengeluaran Ijazah dan Transkrip kepada graduan

 PENGIJAZAHAN

 • Menguruskan urusan berkaitan Konvokesyen
 • Menjadi sekretariat konvokesyen
 • Menguruskan Pakaian Konvokesyen
 • Dasar Privasi
 • Penafian
 • Peta Laman
 • Soalan Lazim