BPA - Portal Rasmi

 BAHAGIAN PENGURUSANlogo bpa edit 
 AKADEMIK

 

Unit Peperiksaan

 

 • Menyediakan Peraturan & Panduan Peperiksaan
 • Menerima borang permohonan peralatan peperiksaan
 • Menerima borang permohonan peralatan peperiksaan
 • Proses penyediaan jadual waktu peperiksaan
 • Menguruskan cetakan soalan peperiksaan
 • Memantau kerja-kerja penyusunan dewan peperiksaan
 • Menguruskan minggu peperiksaan akhir
 • Memantau kerja-kerja pemarkahan oleh Pensyarah
 • Menguruskan mesyuarat pengesahan keputusan peperiksaan (BOE,MPU dan SENAT)
 • Mengumumkan keputusan peperiksaan
 • Mengeluarkan surat pemulihan 1 dan pemulihan 2
 • Mengeluarkan surat berhenti pengajian kepada pelajar gagal (KG)
 • Menguruskan semakan gred
 • Dasar Privasi
 • Penafian
 • Peta Laman
 • Soalan Lazim