BPA - Portal Rasmi

 BAHAGIAN PENGURUSANlogo bpa edit 
 AKADEMIK

 

Unit Pengambilan Pelajar Tempatan & Hubungan Akademik


PENGAMBILAN PELAJAR

 • Bertanggungjawab secara keseluruhan ke atas proses dan kemasukan pelajar peringkat ijazah pertama dan diploma.
 • Berurusan dengan Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar, Jabatan Pengajian Tinggi Malaysia berkaitan aktiviti-aktiviti pengambilan pelajar.
 • Mengurus dan mengendalikan aspek-aspek pemprosesan data analisa dan laporan kemasukan pelajar, bagi memenuhi keperluan-keperluan pelbagai pengguna di jabatan-jabatan dan pusat-pusat pengajian di Universiti Malaysia Pahang.
 • Menguruskan syarat-syarat kemasukan pelajar di peringkat ijazah pertama dan diploma.
 • Bertanggungjawab terhadap aktiviti kemasukan pelajar.
 • Menyediakan maklumat dan aktiviti pengambilan pelajar (Buku Panduan Kemasukan, Surat Tawaran, fail Pelajar dan hal berkaitan)


HUBUNGAN AKADEMIK

 • Menjalankan aktiviti promosi di luar & dalam kampus bersama 'pasukan pemasaran universiti.
 • Menjalinkan hubungan antara Universiti-Industri dalam urusan pra-siswazah.
 • Menyediakan maklumat /bahan/media aktiviti promosi. 
 • Dasar Privasi
 • Penafian
 • Peta Laman
 • Soalan Lazim