BPA - Portal Rasmi

 BAHAGIAN PENGURUSANlogo bpa edit 
 AKADEMIK,
 JABATAN PENDAFTAR

Unit Pengambilan Pelajar Antarabangsa & Kerjasama Luar

PENGAMBILAN PELAJAR ANTARABANGSA

 • Menyediakan unjuran pengambilan pelajar antarabangsa
 • Menyediakan syarat kemasukan setiap program yang ditawarkan (bersama fakulti)
 • Mengurus keseluruhan aktiviti/proses pengambilan pelajar antarabangsa
 • Menyediakan analisa pengambilan & kemasukan pelajar
 • Mengurus proses tawaran kemasukan (menyediakan surat tawaran kemasukan)
 • Menguruskan aktiviti promosi luar negara
 • Mengurus aktiviti pengambilan agen antarabangsa

KERJASAMA LUAR

 • Mengurus dan menyelaraskan aktiviti bagi cadangan mengadakan program kerjasama akademik prasiswazah berkaitan program francais, pesisir dan kawal selia antara UMP dan IPT swasta sama ada dalam atau luar negara
 • Menyelaras aktiviti operasi akademik prasiswazah bagi program kerjasama francais, PERSISIR dan kawal selia dengan pihak IPT swasta sama ada dalam atau luar negara
 • Mengatur mesyuarat penyelarasan antara PTJ dan badan kerjasama bagi program francais, PERSISIR dan kawal selia.

Bahagian Pengurusan Akademik Kampus Pekan

 (a) Pentadbiran Am Pejabat

 • Menguruskan sistem pemfailan pejabat BPA Pekan
 • Mengurus kewangan pejabat (budget, perolehan) BPA Pekan
 • Mengurus aset pejabat BPA Pekan
 • Mengurus rekod & inventori pejabat BPA Pekan
 • Mengurus stor BPA Pekan

(b) Rekod

 • Mengurus pendaftaran pelajar baru
 • Mengurus pendaftaran kursus
 • Mengurus gugur/tambah kursus
 • Mengurus pengecualian kredit
 • Mengurus proses tangguh/berhenti/meninggal dunia
 • Mengurus profail pelajar
 • Mengemaskini rekod pelajar

(c) Peperiksaan

 • Mengurus keseluruhan urusan operasi peperiksaan
 • Mengurus persiapan logistik peperiksaan
 • Mengurus penyediaan Slip Peperiksaan
 • Memantau Pengurusan Penyediaan Jadual Waktu Peperiksaan
 • Menyelaras aktiviti penyediaan kertas soalan peperiksaan (pengumpulan,cetakan & simpanan)
 • Mengurus logistik peperiksaan (tempat peperiksaan, keperluan alat tulis, buku jawapan, keperluan soalan)
 • Mengurus penyediaan keputusan peperiksaan
 • Mengurus rayuan semakan semula kertas peperiksaan
 • Membantu kes-kes pelanggaran peraturan peperiksaan
 • Memantau proses pendaftaran kursus program Sarjana Muda (Open Registration) dan Diploma
 • Memantau dan melaksana proses mengurus serta mengemaskini Profil pelajar berdasarkan aktiviti berikut di IMS ;
  a) Pendaftaran ursus
  b) Gugur/tambah kursus

Unit Data & Rekod Pelajar

 • Membekalkan Data Pelajar Prasiswazah untuk MyMOHES, MYRA, PSPTN, SETARA, EAC serta Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan UMP

 • Menguruskan kes berhenti dan tangguh pengajian Pelajar Prasiswazah

 • Menguruskan pendaftaran pelajar baharu

 • Menyelaras urusan cetakan kad matrik pelajar baharu dan penggantian kad matrik

 • Buku Prospektus Prasiswazah

 • Buku Peraturan & Panduan Akademik Program Diploma dan Ijazah Sarjana Muda Sepenuh Masa

 • Pengurusan rekod pelajar

 • Urusan kes-kes yang berkaitan dengan Data Pelajar Prasiswazah di Menu Student Profile, IMS Academic

Unit Peperiksaan

 

 • Menyediakan Peraturan & Panduan Peperiksaan
 • Menerima borang permohonan peralatan peperiksaan
 • Menerima borang permohonan peralatan peperiksaan
 • Proses penyediaan jadual waktu peperiksaan
 • Menguruskan cetakan soalan peperiksaan
 • Memantau kerja-kerja penyusunan dewan peperiksaan
 • Menguruskan minggu peperiksaan akhir
 • Memantau kerja-kerja pemarkahan oleh Pensyarah
 • Menguruskan mesyuarat pengesahan keputusan peperiksaan (BOE,MPU dan SENAT)
 • Mengumumkan keputusan peperiksaan
 • Mengeluarkan surat pemulihan 1 dan pemulihan 2
 • Mengeluarkan surat berhenti pengajian kepada pelajar gagal (KG)
 • Menguruskan semakan gred
 • Dasar Privasi
 • Penafian
 • Peta Laman
 • Soalan Lazim