BPA - Portal Rasmi

 BAHAGIAN PENGURUSANlogo bpa edit 
 AKADEMIK

 

Unit Pengambilan Pelajar Antarabangsa & Kerjasama Luar

PENGAMBILAN PELAJAR ANTARABANGSA

 • Menyediakan unjuran pengambilan pelajar antarabangsa
 • Menyediakan syarat kemasukan setiap program yang ditawarkan (bersama fakulti)
 • Mengurus keseluruhan aktiviti/proses pengambilan pelajar antarabangsa
 • Menyediakan analisa pengambilan & kemasukan pelajar
 • Mengurus proses tawaran kemasukan (menyediakan surat tawaran kemasukan)
 • Menguruskan aktiviti promosi luar negara
 • Mengurus aktiviti pengambilan agen antarabangsa

KERJASAMA LUAR

 • Mengurus dan menyelaraskan aktiviti bagi cadangan mengadakan program kerjasama akademik prasiswazah berkaitan program francais, pesisir dan kawal selia antara UMP dan IPT swasta sama ada dalam atau luar negara
 • Menyelaras aktiviti operasi akademik prasiswazah bagi program kerjasama francais, PERSISIR dan kawal selia dengan pihak IPT swasta sama ada dalam atau luar negara
 • Mengatur mesyuarat penyelarasan antara PTJ dan badan kerjasama bagi program francais, PERSISIR dan kawal selia.
 • Dasar Privasi
 • Penafian
 • Peta Laman
 • Soalan Lazim